Dịch vụ Chuyển phát nhanh Hồ sơ thầu 

Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ 8h00 đến 16h30 ngày hôm nay thì Người nhận của Quý khách sẽ nhận được theo yêu cầu của Quý khách về thời gian phát, được TEC cam kết theo tiêu chí dịch vụ Hồ Sơ Thầu.

 

Các tin bài khác