Send message
Chi nhánh
Hà Nội

94E Đường Láng, Đống Đa
Tel: 04.3537 8586 – Fax: 04.3537 8589
info@tecvna.com.vn

Đà Nẵng

22 Huỳnh Man Đat, Quận Hải Châu
Tel: 05.11222.8765 – Fax: 05.11222.8765
info@tecvna.com.vn

TP. Hồ Chí Minh

112/17A Bạch Đằng, P2.Quân Tân Bình
Tel: 08.3547.0253 – Fax: 08.35470481
info@tecvna.com.vn