Áp dụng từ ngày 15/04/2012
Tất cả các bảng cước chưa bao gồm 18,5% phụ phí xăng dầu và 10% VAT