Trọng Lượng

(Kg)

Nội thành Hà Nội đi

Đà Nẵng , HCM

< 300 km ≥ 300 km
02 kg đầu 40,000 45,000 45,000 45,000
Mỗi 01 kg tiếp theo kg 3,000 7,500 6,000 7,900
Thời gian phát 1 đến 2 ngày 3 đến 4 ngày 2 đến 3 ngày 4 đến 6 ngày
   Ghi chú:     Ngoại thành, huyện, xã, thị trấn và vùng sâu, vùng xa, hải đảo:

·         Cước phí phát tận nơi = Cước phí nêu trên + 25%

·         Thời gian toàn trình cộng thêm 24h đến 48h (tùy theo vị trí địa lý).

·         Toàn trình được tính sau 18h cùng ngày.