Trọng Lượng

(Gram)

Hà Nội < 300 km ≥ 300 km
Đến 50 Gram 7,500 9,500 10,000
Trên  50 Gram 100 9,500 12,500 14,000
Trên  100  Gram 250 12,000 16,500 20,000
Trên 250 Gram 500 14,000 23,000 27,000
Trên 500 Gram 1000 17,000 33,000 39,000
Trên 1000 Gram 1500 20,000 40,500 50,000
Trên 1500 Gram 2000 23,000 48,000 60,000
500 Gram tiếp theo 2,000 4,700 8,900
Thời gian phát Trong 8 giờ Trong vòng 24 giờ Từ 24 đến 48 giờ
  Ghi chú:

  • HCM đi các tỉnh còn lại: Cước 500gr tiếp theo x 2 x trọng lượng (kg)

   Các khu vực:  – Ngoại thành, huyện, xã, thị trấn và vùng sâu, vùng xa, hải đảo:

  • Cước phí phát tận nơi = Cước phí nêu trên + 25%.
  • Thời gian toàn trình cộng thêm 24h đến 48h (tuỳ theo vị trí địa lý)
  • Thời gian toàn trình được tính sau 18h cùng ngày.