Trọng Lượng

(Gram)

Hà Nội < 300 km ≥ 300 km
Đến 50 9.600 13.300 14.000
Trên  50 đến 100 9.800 17.500 19.500
Trên 100 đến 250 12.000 23.000 28.000
Trên 250 đến 500 15.000 32.000 37.000
Trên 500 đến 1000 18.000 45.500 54.000
Trên 1000 đến 1500 22.000 56.000 69.500
Trên 1500 đến 2000 26.500 66.500 75.500
500 gr tiếp theo 2.000 6.000 11,000
 

Ghi chú:   –  Các khu vực thực hiện được PT12H: Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Từ sơn, Hưng yên,Thái Bình, Nam Định, Thái Nguyên (chỉ áp dụng nội thành).

·          Hàng hóa = Cước chính mỗi 500gr tiếp theo  x  2  x  trọng lượng (kg)

·          Thời gian nhận hàng trước 15 giờ cùng ngày.