CHUYỂN PHÁT HÀNG HÓA THƯỜNG

Trọng Lượng (Kg) Nội thành Hà Nội đi Đà Nẵng , HCM < 300 km ≥ 300 km 02 kg...

CHUYỂN PHÁT HÀNG TIẾT KIỆM

Trọng Lượng (Kg) Nội thành Hà Nội đi Đà Nẵng , HCM < 300 km ≥ 300 km 02 kg...

CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU PHẨM – BƯU KIỆN

  Trọng Lượng (Gram) Hà Nội < 300 km ≥ 300 km Đến 50 Gram 7,500 9,500 10,000 Trên  50...