Trọng Lượng

(GRAM)

Hà nội Hồ Chí Minh < 300 km ≥ 300 km
Đến 500 30.000 120.000 80.000 150.000
Trên 500  gr 1.000 50.000 150.000 120.000 200.000
Trên 1.000 gr 2.000 90.000 200.000 150.000 250.000
Trên 2.000 gr 5.000 130.000 250.000 200.000 300.000
Trên 5.000 gr 10.000 200.000 500.000 300.000 500.000
Mỗi 500g tiếp theo 10.000 50.000 20.000 50.000

Ghi chú:

  • Nếu TEC không phát đúng toàn trình sẽ bồi thường theo thoả thuận (tối đa 1.500.000đ/vận đơn).
  • Khách hàng thông báo rõ yêu cầu và ghi rõ trên bill TEC.
  • Khách hàng vui lòng liên hệ Hotline để được tư vấn tốt hơn.