Trọng Lượng Hồ chí minh Đà Nẵng Tuyến TEC
Nhận trước 16h (kèm theo chứng từ hợp pháp, khai đúng sản phẩm và độ phân huỷ)
Phát trước 9h Phát trước 13h Thời gian thỏa thuận
Đến 1.000 gr 100.000 đ 100.000 đ 100.000 đ
1.000 gr tiếp theo 22.000 đ 22.000 đ 22.000 đ

 Ghi chú:

– Hàng hoá cồng kềnh chuyển phát nhanh được tính quy đổi theo phương thức sau:

Cách tính: Trọng lượng (kg) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm)/ 6000.

– Hàng hoá cồng kềnh chuyển phát tiết kiệm được tính quy đổi theo phương thức sau:

Cách tính: Trọng lượng (kg) = Dài (m) x Rộng (m) x Cao (m) / 3000